Szëkòwy dom

Projekt Domu jednorodzinnego w Bojanie.

Projekt: Krzysztof Szydlik
Zdjęcia: Fotomohito